ดูภาพแสดงรายละเอียด

ดวงตาที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกตาที่มีลักษณะเกือบเป็นทรงกลม และถูกปกป้องอย่างดีจากอันตราย ที่จะมากระทบจากภายนอก โดยถูกล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมดด้วยกระดูกเบ้าตา ระหว่างลูกตาและช่องกระดูกเบ้าตามีเนื้อเยื่อไขมัน, เนื้อเยื่ออ่อนและกล้ามเนื้อห่อหุ้มลูกตาไว้อีกชั้นหนึ่ง ดวงตาที่เราเห็นจึงเป็นเพียงพื้นผิวด้านหน้าประมาณหนึ่งในสามของลูกตาเท่านั้น และยังได้รับการปกป้องจากเปลือกตา,ขนตา,คิ้ว ป้องกันฝุ่นละออง ลม แสงแดด เหงื่อและสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจเข้ามาทำอันตรายต่อดวงตาได้

<< หน้าแรก©๒๕๕๑ นพ.ยุทธนา สุคนธทรัพย์